“In een klimaat waarbij in kerken soms maar weinig ruimte is voor LHBT’s vind ik het van groot belang dat deze groep mensen gezien en erkend wordt. In het versterken van LHBT’s juich ik van harte toe dat zij deze plek in kerk innemen. Als daarbij een steuntje nodig is dan vind ik het belangrijk dat het goed te vinden is.”
 
“Ik geloof dat God geen vergissingen begaat en dat ieder mens kostbaar is in zijn ogen.”
 
“Er is veel verlegenheid bij de omgeving van LHBTers als zij uit de kast komen. Ook zij hebben soms handvatten nodig om hiermee om te gaan.”
 
“Christelijke LHBT’s denken vaak veel dieper na over onderwerpen. Ze hebben daarmee een bijdrage voor de mensen om hen heen. Dat vind ik mooi.”